Pr. 1. marts 2016 er vi blevet godkendt til regulérkraft

Jaynet Generator.jpg

 

Det betyder, at offentligheden kan få glæde af vores nødstrømsgeneratorer, der kan levere el til det offentlige elnet, hvis og når der opstår kapacitets mangel. Vores generatoranlæg synkroniserer med elnettet både ved indkobling og udkobling uden afbrydelse.

For at blive godkendt til regulérkraft har vi været igennem en længere proces. Vores generatoranlæg er blevet analyseret, målt og testet, for at sikre at vi kan leve op til alle kravene forbundet ved at levere el til det offentlige elnet.
Vi har haft et eksternt firma til at gennemgå vores hovedtavle og generatorinstallation, for at sikre at installationen lever op til gældende regler.

 

FORSYNINGSSIKKERHEDEN ER STADIG DET VIGTIGSTE FOR VORES DATACENTER

Vi har testet og analyseret samtlige mulige scenarier før implementeringen. 
Siden implementeringen har vi allerede leveret el til det offentlige el net og bidraget til at forsyningssikkerheden i Danmark ligger højest i verden.

 

STØRRE DIESELBEHOLDNING

Et af tiltagene for at sikre nul risiko ved vores hosting center, er ændret alarmering på vores dieselbeholdning. Hvis regulérkraft starter vores generatorer, og vi efterfølgende selv har behov for det, har vi sikret vores lagerbeholdning af diesel.

 

SIKRING MOD KORTSLUTNING OG OVERBELASTNING

Hvis der opstår spændingssvigt på det offentlige el net, vil det ikke påvirke strømmen til vores hosting center. Jaynet kobler sig af nettet, ligesom vi ville have gjort uden regulérkraft.

 

Læs også om:
- Hostingbranchens certificering igen i 2016