KUNDECASE: FORSIKRING OG PENSION EDI

Forsikring og Pension_IT-sikkerhed Sentia

 

"Sentia er ikke alene gode til rå drift, men også en rigtig dygtig sparringspartner. Med deres skræddersyede 2-center setup for vores EDI system, har vi fået forbedret såvel sikkerhed som performance og økonomi. Desuden har vi oplevet et markant løft på serviceniveauet," Peder Herbo, IT-chef hos Forsikring & Pension.

 

Sikker håndtering af transaktioner for mia. kr.

Case om Forsikring og Pension logo

Fakta om Forsikring og pension

Branche:
Brancheorganisation inden for
forsikring og pension.

Transaktioner pr. dag i 2016:
Mere end 10.000 meddelelser

EDI-system:
Integrerer udveksling via
Webblanketter, EDIFACT og
XML (bl.a. opsigelse og flytning
af forsikrings-/pensionsordninger,
regres, panthaverdeklarationer
og arbejdsskader)

Ansatte i 2016:
110 medarbejdere

Services hos Sentia:
Foranalyse, design, projektledelse, implementering, migration og tests. Hybrid
Cloud. Firewall setup. Backup. Drift, overvågning og management. Licenser. Service Delivery Management samt månedlig driftsrapportering.

Som brancheorganisation har Forsikring & Pension ansvaret for udveksling af vitale data mellem banker og pensions- og forsikringsselskaber. Systemerne er revisionspålagte, og der stilles særligt høje krav til sikkerheden.  Udvælgelsen af Sentia som leverandør var derfor også et led i en veltilrettelagt strategi:


"Vi ønsker at samle vores løsninger hos færre leverandører, og vi vil hellere være en stor fisk hos en mindre samarbejdspartner end det omvendte. Samtidig lægger vi vægt på nærhed, fleksibilitet og hurtige beslutninger- og det har Sentia leveret. Vi slipper bl.a. for den usikkerhed og belastning det giver, når de store leverandører outsourcer opgaverne til fx Indien eller Argentina," forklarer Peder.


Vigtigt at alle vores data er samlet i Danmark

Da F&P startede samarbejdet med Sentia i 2014 blev afstanden til såvel servere som løsninger og beslutninger afkortet væsentligt. Begge IT-centre ligger få kilometer fra F&Ps hovedsæde, og opstår der en kritisk situation, kan den direkte dialog med teknikere og tovholdere etableres med det samme.


"Sentias fysiske nærhed giver os en lang række fordele", fortæller Peder og fortsætter: "Det koster rigtig mange penge i timen, hvis systemet går ned. Derfor er den lynhurtige adgang til serverne kombineret med Sentias agilitet og proaktivitet en klar forbedring. Vi holder også månedlige driftsmøder, for hele tiden at optimeres systemet. Og så giver det en ekstra tryghed, at vores data holdes inden for landets grænser."


Bedre performance, opppetid og økonomi

Sentia har både designet og implementeret det nye 2-center setup for Forsikring & Pension, der efter det første år kunne konstatere en række markante forbedringer:
• mere robust løsning med bedre performance
• øget oppetid (over de lovede 99,7 %)
• større skalerbarhed
• reducerede omkostninger (månedlig besparelse på 25-35 %)
• høj pålidelighed og levering til tiden
• mangedoblet hastighed på fejlretning, ændringer og udvidelser

 

Flere store opgaver på vej

"I dag etablerer Sentia en VPN-tunnel eller opsætter en firewall for os fra dag til dag, mens det hos en af vores andre leverandører tog mellem 60-90 dage. Denne fleksibilitet kombineret med muligheden for løbende dialog og direkte indflydelse på løsningskoncepterne gør, at vi er langt bedre kørende end med de forudgående standardløsninger. Vi ser derfor Sentia som en stabil samarbejdspartner på lang sigt," afslutter Peder.

 

 

Peder Herbo_Forsikring og Pension Kundecase Sentia

Peder Herbo, IT-chef hos Forsikring & Pension


Download kundecase her

 Download kundecase her